Terms and Conditions

Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden ("Verklaring", "Voorwaarden" of "VRV") is o.a. afgeleid van de Algemene Richtlijnen voor Primedinners-Netwerk en omvat onze servicevoorwaarden die van toepassing zijn op onze relatie met gebruikers en anderen die interactie hebben met Primedinners. Wanneer je Primedinners of reserveringssysteem Seats United gebruikt, verklaar je akkoord te gaan met deze Verklaring, Voorwaarden voor het opstellen van accounts, Beleid inzake gegevensgebruik & Privacy, Algemene Richtlijnen voor Primedinners-Netwerk, Betalingsvoorwaarden, Algemene Voorwaarden Webshop en Advertentierichtlijnen, die regelmatig worden bijgewerkt.

1. Privacy

We vinden je privacy belangrijk. We hebben een Beleid inzake gegevensgebruik & Privacy opgesteld dat belangrijke bepalingen bevat over hoe je Primedinners kunt gebruiken om items te delen met anderen en hoe we jouw inhoud en informatie verzamelen en kunnen gebruiken. We raden je aan het Beleid inzake gegevensgebruik & Privacy te lezen en op basis hiervan beslissingen te nemen.
 

2. Inhoud en informatie delen

Je bent zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die je plaatst op Primedinners en in je fotomappen kan je bepalen hoe dit wordt gedeeld. De map Prive is alleen zichtbaar voor connecties. De overige fotomappen en updates zijn Openbaar. Verder gelden de volgende bepalingen:

Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s en video, geef je ons nadrukkelijk de volgende toestemming: je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle inhoud te gebruiken die je plaatst op Primedinners of in verband met Primedinners. Deze licentie eindigt wanneer je jouw inhoud of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.

Wanneer je jouw inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).

Als je een toepassing gebruikt, moet die toepassing toestemming vragen voor toegang tot jouw inhoud en informatie en tot inhoud en informatie die anderen met je hebben gedeeld. We vereisen van toepassingen dat deze je privacy respecteren en je acceptatie van die toepassing is bepalend voor de manier waarop de toepassing die inhoud en informatie kan gebruiken, opslaan en overdragen. (Lees ons Beleid inzake gegevensgebruik & Privacy voor meer informatie over het netwerk en hoe je kunt bepalen welke informatie anderen met toepassingen delen.)

Wanneer je inhoud of informatie publiceert is dit altijd Openbaar, dit betekent dat iedereen, inclusief mensen buiten Primedinners netwerk, toestemming geeft om die informatie te bekijken en te gebruiken en deze aan jou te koppelen (d.w.z. je account).

We stellen het altijd op prijs als je feedback of andere suggesties over Primedinners geeft, maar je moet begrijpen dat we deze kunnen gebruiken zonder enige verplichting om je hiervoor te belonen (net zoals jij geen verplichting hebt om deze aan te bieden).

3. Veiligheid

We doen ons best om Primedinners veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. We hebben je hulp nodig om Primedinners veilig te houden. Daarom moet je je houden aan de volgende regels:

 • Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) op Primedinners
 • Je verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt Primedinners niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder onze voorafgaande toestemming.
 • Je houdt je op Primedinners niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies.
 • Je uploadt geen virussen of andere schadelijke code.
 • Je vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en je meldt je niet aan bij een account van iemand anders.
 • Je zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen.
 • Je plaatst geen inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; die aanzet tot geweld; of die naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
 • Je houdt je aan onze Voorwaarden voor het opstellen van accounts
 • Je gebruikt Primedinners niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
 • Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van Primedinners verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van paginaweergave of andere Primedinners-functionaliteiten.
 • Je faciliteert of stimuleert geen schending van deze Verklaring, en al onze gestelde Voorwaarden en Beleid inzake.

4. Registratie en accountbeveiliging

Primedinners-gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens en we hebben je hulp nodig om dit zo te houden. Hier volgen enkele regels waaraan je je moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van je account:

 • Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op Primedinners en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders.
 • Je maakt niet meer dan één persoonlijke account.
 • Als we je account deactiveren, maak je geen andere accounts zonder onze toestemming.
 • Je gebruikt je persoonlijke tijdlijn niet primair voor eigen commercieel gewin en je gebruikt geen Primedinners-account (Members of Quality) voor dergelijke doeleinden. Mocht dit je intentie zijn kan er een betaald account worden aangemaakt.
 • Je gebruikt Primedinners niet als je jonger bent dan 21 jaar.
 • Je gebruikt Primedinners niet als je bent veroordeeld voor een zedenmisdrijf.
 • Je houdt je contactgegevens correct en actueel.
 • Je deelt je wachtwoord niet met anderen (en ontwikkelaars delen hun geheime sleutel niet)
 • Je claimt geen restaurant zonder toestemming van de wettelijke eigenaar.
 • Wanneer je een betaald account aanmaakt, dien je de overeengekomen betalingsverplichtingen na te komen. 
 • Je verleent niemand toegang tot je account en je doet niets wat de beveiliging van je account kan schaden.
 • Je draagt je account (waaronder pagina’s of toepassingen die je beheert) niet over aan iemand anders zonder dat je onze schriftelijke toestemming hebt.
 • Als je een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert voor je account of pagina, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen indien wij menen dat deze ongepast is (bijvoorbeeld wanneer een eigenaar van een handelsmerk klaagt over een gebruikersnaam die weinig lijkt op de werkelijke naam van een gebruiker).

5. De rechten van anderen beschermen

 • We respecteren de rechten van anderen en verwachten dat jij dit ook doet.
 • Je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op Primedinners waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.
 • We kunnen inhoud en informatie die je op Primedinners plaatst verwijderen indien we vinden dat hiermee deze Verklaring of onze Beleidsregels worden geschonden.
 • Als we je inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en je denkt dat dit onterecht is, kun je bezwaar maken.
 • Als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen we je account indien terecht deactiveren.
 • e maakt geen gebruik van onze auteursrechten of handelsmerken (waaronder Primedinners, het Primedinners-logo, het 3 sterren-logo, PD, Primetime timeline, Prime moment) of andere soortgelijke verwarrende merken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan in onze Richtlijnen voor gebruik van merken of wanneer je schriftelijke toestemming van ons hebt.
 • Als je informatie verzamelt van gebruikers, moet je: hun toestemming krijgen, duidelijk maken dat jij (en niet Primedinners) degene bent die de informatie verzamelt en een privacybeleid publiceren waarin wordt uitgelegd welke informatie je verzamelt en hoe je deze gebruikt.
 • Je plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen op Primedinners.
 • Je tagt geen gebruikers en verzendt geen e-mailuitnodigingen naar niet-gebruikers zonder hun toestemming.

6. Betalingen

Als je een betaling doet op Primedinners, ga je akkoord met onze Betalingsvoorwaarden

7. Speciale bepalingen voor ontwikkelaars/beheerders van toepassingen en websites

Als je ontwikkelaar of beheerder bent van een netwerktoepassing of -website, gelden voor jou de volgende aanvullende voorwaarden:

Je bent verantwoordelijk voor je toepassing, de inhoud en al je gebruik van het netwerk. Dit betekent onder andere dat je ervoor moet zorgen dat je toepassing of je gebruik van het netwerk voldoet aan onze Algemene Richtlijnen voor Primedinners-Netwerk, Advertentierichtlijnen, Beleid inzake gegevensgebruik & Privacy en Algemene Voorwaarden Webshop

Voor je toegang tot en gebruik van gegevens die je ontvangt van Primedinners, gelden de volgende beperkingen:

 • Je vraagt alleen gegevens die je nodig hebt voor je toepassing.
 • Je hebt een privacybeleid waarin gebruikers wordt uitgelegd welke gebruikersgegevens je gaat gebruiken en hoe je deze gegevens gebruikt, weergeeft, deelt of overdraagt.
 • Je zult geen gebruikersgegevens gebruiken, weergeven, delen of overdragen op een manier die niet overeenkomt met je privacybeleid.
 • Je verwijdert alle gegevens die je van ons ontvangt over een gebruiker indien de gebruiker je dit vraagt en je biedt gebruikers een manier om een dergelijk verzoek in te dienen.
 • Je gebruikt gegevens die je van ons ontvangt over een gebruiker niet in advertenties.
 • Je zult gegevens die je van ons ontvangt niet direct of indirect overdragen naar (of gebruiken in verband met) een reclamenetwerk, reclame-uitwisseling, een gegevenshandelaar of een andere reclamegerelateerde toolset, zelfs niet als een gebruiker toestemming geeft voor een dergelijke overdracht of gebruik.
 • Je verkoopt geen gebruikersgegevens. Als je wordt overgenomen door of fuseert met een derde partij, kun je de gebruikersgegevens blijven gebruiken in je toepassing, maar je kunt gebruikersgegevens niet buiten je toepassing gebruiken.
 • We kunnen van je eisen dat je gebruikersgegevens verwijdert indien je deze gebruikt op een manier die volgens ons niet overeenkomt met de verwachtingen van gebruikers.
 • We kunnen je toegang tot gegevens beperken.
 • Je houdt je aan alle andere beperkingen in onze Algemene Richtlijnen voor Primedinners-Netwerk en Beleid inzake gegevensgebruik & Privacy
 • Je geeft ons geen informatie die je zelfstandig hebt verzameld van een gebruiker of de inhoud van een gebruiker zonder de toestemming van die gebruiker.
 • Je maakt het voor gebruikers makkelijk om je toepassing te verwijderen of om de verbinding hiermee te verbreken.
 • Je maakt het voor gebruikers makkelijk om contact met je op te nemen. We kunnen je e-mailadres doorgeven aan gebruikers of anderen die beweren dat je hun rechten hebt geschonden of overtreden.
 • Je biedt klantenondersteuning voor je toepassing.
 • Je toont op www.Primedinners.com geen advertenties van derde partijen of velden voor het zoeken op internet.
 • We verlenen je alle rechten die je nodig hebt om de code, API’s, widgets, gegevens en tools te gebruiken die je van ons ontvangt.
 • Je zult geen code, API’s, widgets of tools verkopen, overdragen of in sublicentie verlenen aan anderen.
 • Je zult aan anderen je relatie met Primedinners niet anders voorstellen dan deze in werkelijkheid is.
 • Je mag de logo's gebruiken die we beschikbaar stellen aan ontwikkelaars en je mag een persbericht of andere publieke verklaring uitgeven zolang je je houdt aan al onze voorwaarden.
 • We kunnen een persbericht uitgegeven waarin we onze relatie met jou beschrijven.
 • Je houdt je aan alle geldende wetten. Je zult met name het volgende doen (indien van toepassing):
 • Een beleid hebben voor het verwijderen van inhoud waarmee de rechten van anderen worden geschonden en voor het beëindigen van je service voor herhaaldelijke overtreders.

Je verleent ons alle rechten die nodig zijn om je toepassing te laten werken met Primedinners, waaronder het recht om inhoud en informatie die je aan ons verstrekt te gebruiken in streams, tijdlijnen en andere actie verhalen.
Je verleent ons het recht om een link te maken naar je toepassing of deze in een frame te gebruiken, en om inhoud, waaronder advertenties, rond je toepassing te plaatsen.
We kunnen je toepassing, inhoud en gegevens analyseren voor elk willekeurig doel, waaronder commerciële doeleinden (zoals voor het bepalen van de doelgroep voor advertenties en het indexeren van inhoud voor zoekopdrachten).
We kunnen je toepassing controleren om te kijken of deze veilig is voor gebruikers.
We kunnen toepassingen maken die vergelijkbare functies en services bieden of die anderszins concurreren met je toepassing.
 

8. Over advertenties en andere commerciële inhoud die worden geboden of verbeterd door Primedinners

Ons doel is advertenties en andere commerciële of gesponsorde inhoud te leveren die waardevol zijn voor onze gebruikers en adverteerders. Om ons hierbij te helpen, ga je akkoord met het volgende:

 • Je geeft ons toestemming je naam, profielfoto, inhoud en informatie (zoals interesses) te gebruiken voor commerciële, gesponsorde of gerelateerde inhoud die door ons wordt aangeboden of verbeterd. Dit betekent bijvoorbeeld dat je een bedrijf of een andere entiteit toestaat ons te betalen om je naam en/of profielfoto met je inhoud of informatie te tonen, zonder dat je daarvoor compensatie krijgt.
 • We geven je inhoud of informatie niet zonder jouw toestemming aan adverteerders.
 • Je begrijpt dat we betaalde services en communicatie mogelijk niet altijd als zodanig herkennen.
 

9. Speciale bepalingen voor adverteerders

Je kunt je advertenties richten op je gewenste doelgroep door advertenties te kopen op Primedinners. De volgende aanvullende voorwaarden gelden als je credit tegoed koopt.

 • Wanneer je een advertentie plaatst, geef je op hoeveel credit tegoed je wilt kopen, welke categorie de banner dient te komen, welk continent,- land, provincie, plaats en op basis van welke interesses. Als we je order accepteren, plaatsen we jouw advertenties als er ruimte beschikbaar is. Wanneer we je advertentie plaatsen, doen we ons best om de advertenties te tonen aan de doelgroep die je hebt opgegeven. We kunnen echter niet in elk geval garanderen dat je advertentie de beoogde doelgroep bereikt.
 • We kunnen de criteria voor de doelgroep die je opgeeft verruimen wanneer we denken dat hiermee de effectiviteit van je advertentiecampagne wordt verbeterd.
 • Je betaalt voor je orders in overeenstemming met onze Betalingsvoorwaarden.
 • Je advertenties voldoen aan onze Advertentierichtlijnen.
 • We bepalen de grootte, plaatsing en positionering van je advertenties.
 • We bieden geen garanties voor de reacties op je advertenties, zoals het aantal keer dat er op een advertentie wordt geklikt.
 • Alleen unieke kliks worden geteld.
 • Wanneer het tegoed op is kan je automatisch opnieuw tegoed kopen.
 • De advertentie kan geannuleerd worden maar de advertentie blijven doorlopen tot het tegoed op is. Je moet wel betalen voor alle lopende advertenties.
 • Onze licentie om je advertentie uit te voeren, eindigt wanneer we je order hebben voltooid.
 • We kunnen je advertentie en gerelateerde inhoud en informatie gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden.
 • Zonder onze schriftelijke toestemming breng je geen persbericht uit en doe je geen publieke verklaringen over je relatie met Primedinners.
 • We kunnen een advertentie weigeren of verwijderen, ongeacht de reden.
 • Als je advertenties plaatst namens iemand anders, moet je toestemming hebben om deze advertenties te plaatsen en gelden de volgende bepalingen:
 • Je garandeert dat je de juridische bevoegdheid hebt om de adverteerder te binden aan deze Verklaring.
 • Je gaat ermee akkoord dat als de adverteerder die je vertegenwoordigt deze Verklaring schendt, we jou verantwoordelijk kunnen houden voor die schending.
 • Je ontvangt credits door middel van member waardering op geplaatste post-content. Bij misbruik behouden wij het recht om de credits te verwijderen of in te trekken. Als je elke 18 maanden actief bent op Primedinners, ofwel inkopen als inwisselen van uw credits, zullen uw credits niet vervallen.

10. Speciale bepalingen voor accounts

Als je een account maakt of beheert op Primedinners, of een promotie of aanbieding op je pagina uitvoert, ga je akkoord met Voorwaarden voor het opstellen van accounts en Algemene Richtlijnen voor Primedinners-Netwerk.

11. Speciale bepalingen voor software

 Als je onze software downloadt of gebruikt, zoals een stand-alone softwareproduct, API, widget, app of een invoegtoepassing voor een browser, ga je ermee akkoord dat de software zo nu en dan upgrades, updates en extra functies van ons downloadt en installeert om de software te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen.
Het is niet toegestaan broncode te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we je uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven.

12. Wijzigingen

Tenzij we om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, of om een onjuiste verklaring te corrigeren, geven we je zeven (7) dagen de tijd om te reageren en bieden we je de mogelijkheid om te reageren op wijzigingen in deze Verklaring.
Wanneer je na de wijzigingen aan onze voorwaarden Primedinners blijft gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.
 

13. Beëindiging

Als je de letter of geest van deze Verklaring schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridische blootstelling voor ons creëert, kunnen we je toegang tot Primedinners geheel of gedeeltelijk stopzetten. We zullen je hierover via e-mail of telefonisch informeren of wanneer je de volgende keer probeert je account te openen. Je kunt je account op elk moment verwijderen of deactiveren.

14. Geschillen

Je zult eventuele claims, juridische procedures of geschillen (claims) die je met ons hebt, voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Verklaring of Primedinners, uitsluitend oplossen in een Nederlandse rechtbank welke in Nederland gevestigd is, en je stemt ermee in je te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van dergelijke rechtbanken voor de beslechting van dergelijke claims. Deze Verklaring en eventuele claims tussen jou en ons zijn onderworpen aan de wetten van Nederland, ongeacht eventuele bepalingen inzake conflicten of wetten.

Indien iemand een claim tegen ons indient met betrekking tot jouw acties, inhoud of informatie op Primedinners, zul je ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). Hoewel we regels bieden voor het gedrag van gebruikers, controleren of sturen we de acties van gebruikers op Primedinners niet en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers overdragen of delen op Primedinners. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die je mogelijk op Primedinners vindt. We zijn niet verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van Primedinners-gebruikers.

WE PROBEREN PRIMEDINNERS ONLINE, FOUTVRIJ EN VEILIG TE HOUDEN, MAAR JE GEBRUIKT HET OP EIGEN RISICO. WE BIEDEN PRIMEDINNERS ZOALS HET WORDT AANGEBODEN, ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-NALEVING. WE GARANDEREN NIET DAT PRIMEDINNERS ALTIJD VEILIG, BEVEILIGD OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF DAT PRIMEDINNERS ALTIJD ZAL WERKEN ZONDER STORINGEN, VERTRAGINGEN OF ONREGELMATIGHEDEN. PRIMEDINNERS IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE ACTIES, INHOUD, INFORMATIE OF GEGEVENS VAN DERDE PARTIJEN EN JE VRIJWAART ONS, ONZE DIRECTEUREN, MANAGERS, MEDEWERKERS EN AGENTEN VAN EVENTUELE CLAIMS EN SCHADE, BEKEND EN ONBEKEND, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET EVENTUELE CLAIMS DIE JE TEGEN DERGELIJKE PARTIJEN HEBT. WE ZIJN JEGENS JOU NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE WINSTDERVING OF ANDERE GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VERKLARING OF MET PRIMEDINNERS, ZELFS NIET ALS WE ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE VERKLARING OF VAN PRIMEDINNERS ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HONDERD EURO (EU 100,00) OF HET BEDRAG DAT JE ONS IN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN HEBT BETAALD. KRACHTENS BEPAALDE GELDENDE WETTEN IS HET MOGELIJK NIET TOEGESTAAN DE AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE TE BEPERKEN OF AF TE WIJZEN, WAARDOOR BOVENSTAANDE BEPERKING OF AFWIJZING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. IN DERGELIJKE GEVALLEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PRIMEDINNERS BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL MOGELIJK IS VOLGENS DE GELDENDE WET.
 

15. Speciale bepalingen voor gebruikers buiten Nederland

Wij streven ernaar een algemeen netwerk te creëren met consistente regels voor iedereen, maar wij willen ook plaatselijke wetten respecteren. De volgende bepalingen gelden voor gebruikers en niet-gebruikers die interactie voeren met Primedinners buiten Nederland:

Je gaat ermee akkoord dat je persoonlijke gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in Nederland.
Als je je bevindt in een land waartegen Nederland een embargo heeft uitgesproken, mag je je op Primedinners niet bezighouden met commerciële activiteiten (zoals advertenties of betalingen) of een netwerktoepassing of -website beheren.
Je gebruikt Primedinners niet als het jou verboden is om producten, services of software te ontvangen en te verzenden die afkomstig zijn uit Nederland.

16. Definities

 • Met "Primedinners" bedoelen we de functies en services die we beschikbaar stellen, waaronder via (a) onze website op www.Primedinners.com en andere websites van het Primedinners-merk of via co-branding (waaronder subdomeinen, internationale versies, api, widgets en mobiele versies); (b) ons netwerk; (c) sociale plug-ins zoals de Primetime timeline, Prime moment, moodboard en ander vergelijkbaar aanbod; en (d) andere media, software (zoals een werkbalk), apparaten of netwerken die nu bestaan of later worden ontwikkeld.
 • Met " software " bedoelen we een set API’s , widgets en services (zoals inhoud) waarmee anderen, waaronder toepassingontwikkelaars en websitebeheerders, gegevens kunnen ophalen van Primedinners of gegevens aan ons kunnen verstrekken.
 • Met "informatie" bedoelen we feiten en andere gegevens over jou, waaronder acties door gebruikers en niet-gebruikers die interactie voeren met Primedinners.
 • Met "inhoud" bedoelen we alles wat jij of andere gebruikers plaatsen op Primedinners en niet onder de definitie van informatie valt.
 • Met "gegevens", "gebruikersgegevens" of "gegevens van de gebruiker" bedoelen we alle gegevens, waaronder de inhoud of informatie van een gebruiker die jij of een derde partij kan ophalen van Primedinners of aan Primedinners kan verstrekken via het netwerk.
 • Met "plaatsen" bedoelen we posten op Primedinners of op andere wijze beschikbaar stellen door Primedinners te gebruiken.
 • Met "gebruiken" bedoelen we gebruiken, uitvoeren, kopiëren, openbaar publiceren of weergeven, distribueren, wijzigen, vertalen en afgeleide producten maken van.
 • Met "actieve geregistreerde gebruiker" bedoelen we een gebruiker die zich in de afgelopen 30 dagen minimaal eenmaal heeft aangemeld bij Primedinners.
 • Met "toepassing" bedoelen we elke toepassing of website die het netwerk gebruikt, evenals alle andere dingen die gegevens van ons ontvangen of hebben ontvangen. Als je het netwerk niet meer gebruikt maar niet alle gegevens van ons hebt verwijderd, geldt de term toepassing totdat je alle gegevens hebt verwijderd.
 

17. Overige

 • In alle gevallen, ongeacht als je ingezetene bent van of je voornaamste zakelijke vestigingsplaats hebt alle continenten, is deze Verklaring een overeenkomst tussen jou en Primedinners BV. Verwijzingen naar "ons", "wij" en "onze" zijn verwijzingen naar Primedinners BV.
 • Deze Verklaring vormt de hele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot Primedinners en geldt boven eventuele eerdere overeenkomsten.
 • Indien een deel van deze Verklaring niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig van kracht en geldig.
 • Als we iets uit deze Verklaring niet afdwingen, kan dit niet worden beschouwd als toestemming.
 • Een eventuele wijziging of verklaring van afstand van deze Verklaring moet schriftelijk worden gedaan en door ons worden ondertekend.
 • Je draagt geen rechten of verplichtingen onder deze Verklaring over aan iemand anders zonder dat je onze toestemming hebt.
 • Al onze rechten en verplichtingen onder deze Verklaring kunnen we vrij toewijzen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins.
 • Niets in deze Verklaring zal ons ervan weerhouden om ons aan de wet te houden.
 • Met deze Verklaring worden geen rechten van derde partijen verleend.
 • We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan jou zijn verleend.
 • Bij het gebruiken of openen van Primedinners houd je je aan alle geldende wetten.

Om de Verklaring van de rechten en verantwoordelijkheden te openen in een andere taal, wijzig je de taalinstelling voor je Primedinners-sessie door op de taallink (Google Translate) te klikken. Deze Voorwaarden zijn geschreven in het Nederlands (NL). Indien een vertaalde versie van deze voorwaarden tegenstrijdig is met de Nederlandse versie, is de Nederlandse versie bindend. 


content
content
content
content
Meld je nu aan
Voor deze functie dien je ingelogd te zijn!

Meld je nu aan en wordt een onderdeel van dit unieke platform.
Top